یادداشت ها

مارس 2, 2022
لانگ کووید

لانگ کووید

این روزها با مشکلی مواجهیم به نام “سندرم بعد از کووید” یا “کووید طولانی” که مجموعه ای است از علائم مختلف مانند تنفس کوتاه و سخت، […]
مارس 2, 2022
معیار بهبود بیمار

معیار بهبود بیمار

درمان فیزیوتراپی در طی جلسات متعدد و با گذشت زمان، در بافتهای آسیب دیده تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک ایجاد کرده و ضمن کاهش درد و التهاب، […]
مارس 2, 2022
منوال تراپی

منوال تراپی

ماساژو درمان دستی دو مقوله مطرح در فیزیوتراپی هستند که اغلب مردم آنها را با هم یکی می دانند و از تعریف دقیق و جایگاه هر […]