یادداشت ها

مارس 2, 2022
پارگی لبروم

پارگی لبروم

سر محدب و گرد استخوان بازو داخل یک کاسه کوچک و کم عمق در استخوان کتف قرار می گیرد و به همراه استخوان ترقوه مفصل شانه […]
مارس 2, 2022
پروستات

پروستات

غده پروستات در مردان که وظیفه ترشح مایعی سفید رنگ و قلیایی را در هنگام انزال جنسی به عهده دارد و در کنار مجرای ادراری قرار […]
مارس 2, 2022
پی ان اف

پی ان اف

وقتی که عضله ای در بدن به هر علتی اعم از علت ارتوپدی یا نورولوژی دچار افزایش فعالیت شده و یا به صورت عامیانه گرفتگی پیدا […]
مارس 2, 2022
تیلت خلفی و چین تاک

تیلت خلفی و چین تاک

در ستون فقرات چهار قوس وجود دارد که نقش جذب و پخش نیروهای وارد به بدن در فعالیتهای روزمره را به عهده دارند. قوس گردن، قوس […]