یادداشت ها

مارس 2, 2022
راستای اسکلتی

راستای اسکلتی

راستای غیر طبیعی هر یک از استخوانها و مفاصل بدن و عدم انقباض و کشش عضلات اطراف آنها می تواند منجر به بروز یک اختلال و […]
مارس 2, 2022
سبک زندگی

سبک زندگی

وقتی بیماری با یک درد و مشکل اسکلتی و عضلانی به پزشک مراجعه می کند، فرهنگ و تصور عمومی بر این است که با یک کیسه […]
مارس 2, 2022
فروزن و ایمپینجمنت

فروزن و ایمپینجمنت

اگر شما به شانه درد دچار شده اید، ممکن است این سؤال در ذهنتان ایجاد شود که مشکل شما سندرم گیرافتادگی تاندون است یا شانه یخ […]
مارس 2, 2022
کینزیوتیپ

کینزیوتیپ

بسیار اتفاق افتاده که هنگام تماشای مسابقات ورزشی، برچسبهای رنگی بر روی بدن ورزشکاران توجه شما را جلب کرده و این سؤال را در ذهنتان ایجاد […]