پی ان اف

پروستات
پروستات
مارس 2, 2022
تیلت خلفی و چین تاک
تیلت خلفی و چین تاک
مارس 2, 2022
پی ان اف

پی ان اف

وقتی که عضله ای در بدن به هر علتی اعم از علت ارتوپدی یا نورولوژی دچار افزایش فعالیت شده و یا به صورت عامیانه گرفتگی پیدا کرده، روشهای مختلفی در پزشکی برای آرام کردن و شل کردن آن وجود دارد. آن دسته از گرفتگی ها که به علت یک ضربه یا بلند کردن بار سنگین یا نشستن طولانی در یک وضعیت نامناسب و یا عرق کردن و در معرض هوای سرد قرار گرفتن به وجود می آیند، اسپاسم عضله نام دارند و معمولابا تجویز فیزیوتراپی یا تزریق یا خوردن داروهای شل کننده درمان می شوند. اسپاسم عضلات بیشتر در ماهیچه های اطراف ستون فقرات بروز می یابد مثل اسپاسم ماهیچه های گردن یا کمر. دسته دیگر از گرفتگی ها منشأ مغز و اعصاب دارند و در افرادی که دچار ضربه مغزی یا سکته مغزی شده اند یا در کودکان فلج مغزی دیده می شوند که در این موارد هم فیزیوتراپی و داروهای ضد تشنج عصب تجویز می شود. این نوع گرفتگی ها که اسپاستی سیتی نام دارند اغلب در عضلات اندامهای فوقانی و تحتانی بروز می یابند و معمولا تغییر شکل و سفتی دست و پا را باعث می شوند. با اینکه این دو نوع گرفتگی عضله منشأ متفاوت دارند و به لحاظ نوع بیماری کاملا با هم فرق می کنند و حتی دارودرمانی تقریبا غیر مشابه دارند، اما در فیزیوتراپی یک روش درمانی خاص به نام “پی ان اف” برایشان مطرح است که در آن فیزیوتراپیست با اعمال فشار به سر، تنه، کمر و اندامهای فوقانی و تحتانی و گرفتن انقباض از عضلات بیمار و به دنبال این انقباضات، اعمال کشش به آن ماهیچه ها باعث کاهش فعالیت و آرام سازی آنها می شود. با کشش عضلات به دنبال انجام یک انقباض، ماهیچه رها شده، دامنه حرکتی مفصل افزایش یافته و بیمار احساس تسکین و آرامش می کند. پی ان اف تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی در عضلات و مفاصل است. حس عمقی همان حس حرکت در مفاصل و عضلات است که توسط گیرنده های عصبی که در تاندون عضلات و کپسول مفاصل قرار دارند مانند حسهای لمس، گرما، سرما و درد به مغز مخابره می شود و وضعیت قرار گیری و حرکت مفاصل و اندامها را کنترل می کند. تسهیل و تحریک حس عمقی با پی ان اف در فیزیوتراپی، حرکت و عملکرد طبیعی را به بیمار بر می گرداند و در بسیاری موارد از تزریق داروها و سوزن زدن بهتر عمل می کند. خصوصا بیمارانی که علاوه بر آسیبهای اسکلتی-عضلانی-عصبی از اختلالات روحی و روانی هم رنج می برند، این روش درمانی می تواند نسبت به تزریق دارو و سوزن زدن روش مؤثرتر و خوشایندتری باشد.