فروزن و ایمپینجمنت

سبک زندگی
سبک زندگی
مارس 2, 2022
کینزیوتیپ
کینزیوتیپ
مارس 2, 2022
فروزن و ایمپینجمنت

فروزن و ایمپینجمنت

اگر شما به شانه درد دچار شده اید، ممکن است این سؤال در ذهنتان ایجاد شود که مشکل شما سندرم گیرافتادگی تاندون است یا شانه یخ زده، زیرا هر دو برای بیمار درد و ناراحتی ایجاد می کنند اما دو مشکل متفاوت هستند. کسانی که به شانه یخ زده دچار شده اند نمی توانند بازوی خود را در وضعیت دور از بدن بچرخانند. آنها ممکن است در حالت استراحت هم درد داشته باشند و حرکتهای ناگهانی فریاد آنها را بالا می برد. بیدار شدن این بیماران شبها از درد یکی از مشخصه های شانه یخ زده است. شانه یخ زده ممکن است ناگهانی و بدون هیچ دلیل مشخصی ایجاد شود و یا اینکه یک صدمه کوچک به شانه و گردن می تواند شروع کننده آن باشد.درد ناشی از شانه یخ زده بسیار عمقی احساس می شود و معمولا بیمار می گوید که مغز استخوانش درد می کند که درد با سفتی و محدودیت حرکتی مفصل همراه است و به دلیل همین سفتی، خشک شدن و محدودیت حرکتی اسم آن را شانه منجمد یا یخ زده گذاشته اند.

اما کسانی که به سندرم گیرافتادگی تاندون شانه مبتلا هستند، هنگام بالا آوردن دست خود درد خواهند داشت. در واقع آنها در این حرکت، یک قوس دردناک احساس می کنند و وقتی در بالا آوردن بازو به یک نقطه از این قوس می رسند، درد باعث محدود شدن حرکت آنها می شود و به عبارتی تاندون در این نقطه گیر می افتد و دردناک می شود. در این شرایط بلند کردن اجسام و بالا بردن دست از بغل بسیار سخت می شود. درد گیرافتادگی تاندون در قسمت بالا و خارج شانه احساس می شود و به ندرت ممکن است تا آرنج احساس شود. در سندرم گیرافتادگی تاندون اگر شخص دیگری دست شما را حرکت دهد و بالا بیاورد شما درد نخواهید داشت و فقط درد در حرکات ارادی توسط خود شخص بروز می یابد. تورم، التهاب و آسیب تاندونو عضلات و ساختارهایی که بین سر استخوان بازو و ترقوه و کتف قرار دارند، سندرم گیرافتادگی را ایجاد می کند. فشرده شدن تاندونها در زیر استخوان هنگام بالا آوردن بازو باعث درد می شود.

فیزیوتراپی می تواند برای هر دو کمک کننده باشد. بعد از ۲ تا ۳ روز استراحت و فرصت دادن به تاندون برای کاهش تورم و التهاب، تمرینات افزایش دامنه حرکتی شانه با کمک دست سالم یا فیزیوتراپیست آغاز می شود. در شانه یخ زده با کشش و متحرک سازی کپسول مفصل و در سندرم گیرافتادگی با کشش و تقویت عضلات، شرایط بیمار به سمت بهبودی پیش خواهد رفت.