راستای اسکلتی

دیسکاینزی اسکاپولا
دیسکاینزی اسکاپولا
مارس 2, 2022
سبک زندگی
سبک زندگی
مارس 2, 2022
راستای اسکلتی

راستای اسکلتی

راستای غیر طبیعی هر یک از استخوانها و مفاصل بدن و عدم انقباض و کشش عضلات اطراف آنها می تواند منجر به بروز یک اختلال و آسیب در سیستم اسکلتی-عضلانی-عصبی او شود. انحراف و غیرقرینگی در ساختار آناتومیکی بدن انسان تا حدی طبیعی است، اما وقتی از محدوده های نرمال تعریف شده می گذرد می تواند محدودیت در عملکرد مناسب مفاصل مختلف را در پی داشته باشد. وقتی آسیبی در یک مفصل بروز می یابد علت آسیب هم می تواند در خود مفصل باشد و هم می تواند در موضعی دورتر از آن باشد که به لحاظ حرکتی و بیومکانیکی با آن ارتباط داشته و در صورت بروز اختلال در آن، به صورت جبرانی حرکت و وضعیت دیگری از حالت طبیعی خارج می شود. راستای غیرطبیعی اسکلتی بدن می تواند میزان اعمال نیرو به بافتهای نرم همچون عضلات، تاندونها، رباطها(لیگامانها) و کپسول مفصلی را در محل آسیب یا موضعی دورتر افزایش دهد. برای مثال در اثر زانوی ضربدری که در آن زانوها بیش از حد به نزدیک و مچ پاها از هم دور می شوند، به علت زاویه دار شدن خط کشش عضله چهارسر در جلوی ران که مهمترین عضله کنترل کننده حرکات زانو است، قدرت کشش آن کاهش یافته و استخوان کشکک را به سمت بیرون منحرف می کند. به علاوه این انحراف در راستای طبیعی باعث توزیع غیر همگون وزن بدن روی سطوح مفصلی می شود و ساییده شدن و تخریب غضروف آن را در پی خواهد داشت. این پدیده سایش مفصلی را در حرکات مختلف بیشتر می کند و جذب نیروهای وارد بر مفصل در پریدن، دویدن و حرکات ورزشی به درستی صورت نمی گیرد و این فعالیتها باعث آسیب بیشتر به مفصل می شوند. بررسی راستای استخوان بندی بدن در وضعیت ساکن مانند ایستادن، نشستن و خوابیدن و همچنین انجام حرکات مختلف مانند راه رفتن، از پله بالا و پایین رفتن و فعالیتهای مرتبط با شغل، ورزش و تفریح افراد از وظایف مهم فیزیوتراپیستهاست تا بر اساس این ارزیابی عوامل آسیب زا را شناسایی و با اصلاح آنها مشکل بیمار را در همان موضع یا مفاصل بالا یا پایین تر از آن حل کنند. ما فیزیوتراپیستها معتقدیم حرکات بخشهای مختلف بدن در یک زنجیره حرکتی صورت می گیرد و بروز اختلال در عملکرد هر یک از حلقه های این زنجیر می تواند، سایرین را هم با مشکل روبه رو سازد. در مثالی دیگر فردی که پایش به داخل چرخیده روی لبه خارجی پایش بیشتر راه می رود و به صورت جبرانی پاشنه را به بیرون می چرخاند تا لبه داخلی پا با زمین تماس بیشتری پیدا کند و سطح تحمل وزن تنظیم شود که آسیب در مفصل مچ پا را در پی خواهد داشت که به تدریج این آسیب به مفاصل زانو و لگن هم سرایت خواهد کرد. تجویز کفش و کفی مناسب و انجام تکنیکهای دستی با هدف اصلاح ساختار مفاصل این ناحیه و آموزش تمرینات درمانی توسط فیزیوتراپیست راهکار برطرف کردن مشکل بیمار است که در مراکز فیزیوتراپی به سادگی و کمترین هزینه صورت می پذیرد.