تیلت خلفی و چین تاک

پی ان اف
پی ان اف
مارس 2, 2022
دراپ فوت
دراپ فوت
مارس 2, 2022
تیلت خلفی و چین تاک

تیلت خلفی و چین تاک

در ستون فقرات چهار قوس وجود دارد که نقش جذب و پخش نیروهای وارد به بدن در فعالیتهای روزمره را به عهده دارند. قوس گردن، قوس پشت، قوس کمر و قوس استخوان خاجی، چهار قوس ستون فقرات هستند که مانع از وارد شدن ضربات و نیروهای ناشی از راه رفتن، دویدن و ورزش کردن به ساختارهای مختلف می شوند. اگر هر کدام از این نیروها و ضربات که معمولا از کف پا به بدن وارد می شوند به دلیل عملکرد شبیه فنر ستون فقرات، جذب و پخش نشوند، می توانند باعث بروز آسیب در ساختارهای مختلف از جمله دیسکهای بین مهره ای و غضروف مفاصل شوند. قوس پشتی به دلیل اتصال به دنده ها و جناغ سینه از جلو و تشکیل قفسه سینه تحرک کمی دارد، اما به صورت ارثی یا اکتسابی می تواند بیش از حد افزایش یابد و تبدیل به قوز پشتی شود. قوس خاجی در پایین ستون فقرات هم به علت به هم چسبیده بودن پنج مهره خاجی ثابت است و قابل تغییر نیست. اما قوسهای گردنی و کمری که به ترتیب وزن سر و تنه را تحمل می کنند و و حرکات سر و تنه روی آنها صورت می گیرند، بسیار در معرض خطر هستند. در بسیاری از بیمارانی که با کمردرد و گردن درد به کلینیکهای فیزیوتراپی مراجعه می کنند، تغییر در قوسهای ستون فقرات به وضوح در کلیشه های رادیولوژی به چشم می خورد که حکایت از قرار گرفتن در وضعیتهای غلط طولانی مدت، حمل بار سنگین و یا صدمات ضربه ای مانند آسیبهای ورزشی، تصادفات و افتادن از ارتفاع دارد. اگر ضربات باعث شکستگی و تغییر شکل مهره ها نشده باشند و خصوصا در مواردی که ما با تغییر قوس طبیعی ستون فقرات به علت خوابیدن، نشستن و یا سرپا ایستادن طولانی مدت در وضعیت های نادرست مواجه هستیم، آموزش تمرینهای ثبات دهنده ستون فقرات توسط فیزیوتراپیستها می تواند بسیار کمک کننده باشد. برای ستون فقرات گردنی غبغب گرفتن در حالات طاقباز خوابیده بدون بالش، روی شکم خوابیده سر از لبه تخت بیرون و ایستاده می تواند با تقویت عضلات عمقی ثبات دهنده فقرات گردنی از بروز فشار بیشتر به این ناحیه و تخریب ساختارهای مختلف در گردن جلوگیری کند. در ورزش غبغب گرفتن از بیمار می خواهیم بدون خم کردن کردن سر و گردن به جلو و عقب قوس گردن خود را صاف کند یا به زمین بچسباند، ۱۰ شماره نگه داشته و سپس شل کند. انجام ۱۰ بار از این حرکت ۳ بار در روز در وضعیتهای مختلف ایستاده و خوابیده می تواند مفید باشد. در مورد قوس کمر هم از بیمار می خواهیم در حالت طاقباز یا به پشت خوابیده قوس کمر را به زمین نزدیک کند. نزدیک کردن زیپ شلوار به ناف هم می تواند انجام درست این حرکت را برای بیمار به دنبال داشته باشد. این حرکات را می توانیم در حالت ایستاده و با تکیه به دیوار انجام داده و از بیمار بخواهیم که همزمان قوس گردن و کمرش را به دیوار فشار دهد.